Visste du at førstehjelpskurs også kan gjennomføres hjemme hos deg? Samle sammen familie/venner/barselsgruppe etc, og så gjennomføres førstehjelpskurset etter nærmere avtale. 

The course can also be held in English.

2-timers førstehjelpskurs hjemme koster totalt kr 3.700,-

3-timers førstehjelpskurs hjemme koster totalt kr 4.700,-

Ingen begrensninger på antall deltakere, men det må være nok plass til å få gjennomført kurset i teori og praksis. Ingen andre kostnader tilkommer. Ta kontakt for mer informasjon :) 


Førstehjelpskurs for privatpersoner (kurset passer også for bedrifter som ønsker å sende ansatte på kurs)

Førstehjelpskurs i Asker sentrum og på Bekkestua. Maksimalt antall deltakere pr kurs vil være ca 13 stk (kurs som er rettet mot de med ansvar/omsorg for baby/barn, og hvor baby/barn kan være med på kurs, har færre plasser. Det samme har Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp). Kursene blir gjennomført uten noen nedre grense på antall deltakere). 

Trafikalt Grunnkurs Førstehjelp arrangeres i samarbeid med Morgendagens Trafikkskole i Asker.

Kursene har fokus på forskjellige temaer, det mest vanlige førstehjelpskurset for alle har fokus på det grunnleggende vedr; egensikkerhet, varsling, hjerte-/lungeredning (baby, barn og voksen), hjertestarter, livstruende skader/sykdommer, gjenstand i hals, blødninger, brannskade/vannskålding, epilepsi, allergi/forgiftning, hodeskade, sideleie. Du får bl.a. øve på baby-, barn- og voksendukker med digital tilbakemeldingsteknologi, samt med øvingshjertestartere. Se nærmere om kursinnhold på de forskjellige påmeldingene.

Det er stort fokus på mestringsfølelse og trygg læring i kurset. "Du gjør ikke noe feil, du bare lærer".