Førstehjelpskurs for bedrifter, kontorfellesskap, kjøpesentre, organisasjoner, lag, boligsameier, helseinstitusjoner etc


Fast lav pris for hele kurset, eller rimelig betaling pr person

Alle kurs tilpasses bedrift/bransje, og med forslag til forebyggende tiltak

Kurs gjennomføres dag/kveld/hverdag/ helg, alltid til samme lave pris

Kurslengde er fra en halvtime til ti timer, den mest populære lengden er tre timer

Kursdeltakerne får stor mestringsfølelse og læringsutbytte, og det brukes moderne utstyr


Kurs tilpasset din bedrift

Kurset blir tilpasset akkurat det som er behovet i din bedrift, sånn at læringsutbyttet blir best mulig. Enten det er skole/barnehage (både ansatte og elever), kontor, butikk, ansatte som er mye ute på reise, produksjonslokale, boligsameie, byggeplass, utelivsbransjen, kafé, restaurant, helseinstitusjon, treningssenter, tannlegekontor, omsorgsbolig, seniorsenter, elektrobedrifter etc, så lages kurset spesifikt for din bedrift, og det uten ekstra kostnader. Fleksibel tilpasning sånn at bedriften får gjennomført kurset på tidspunkt og dag som passer best, med minst mulig driftsforstyrrelser. Kursvarighet kan være alt fra en halvtime til ti timer. Kursene gjennomføres normalt i bedriften, men jeg kan hjelpe til med å finne alternativt kurslokale. Kursene kan også holdes på engelsk hvis ønskelig. Det brukes nytt og moderne øvingsutstyr med digital tilbakemeldingsteknologi for å gi best mulig læring. 

Nedenfor står det litt om krav/anbefalinger som gjelder i yrkeslivet, men min målsetting er å alltid finne fleksible, tilpassede og rimelige løsninger sånn at din bedrift og dine ansatte opplever størst mulig trygghet og mestringsfølelse.  

*Arbeidstilsynet sier at det på alle arbeidsplasser bør være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1-1,5 års mellomrom; https://www.arbeidstilsynet.no/

*For bl.a. elektrikere må det gå maks 12 mnd mellom hvert FSE-kurs som inkluderer førstehjelp m/hjerte-/lungeredning; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458#KAPITTEL_7

*Helsedirektoratet sier at alle barnehageansatte skal ha nødvendig kunnskap innen førstehjelp; https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/

*Har bedriften hjertestarter så omfattes den av forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, og det stilles krav til oppfølging og opplæring § 8 og § 11; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373?q=forskrift%20om%20h%C3%A5ndtering%20av%20medisinsk 

*Se også hva Nakos (drevet på vegne av Helsedirektoratet) skriver om opplæring for de som eier hjertestartere: https://www.113.no/hjertestarterregisteret/ofte-stilte-spoersmaal/Førstehjelpskurs til fast pris

Bestill spesialtilpasset kurs til din bedrift. Jeg lager kurs basert på det jeg vet/finner ut om din bedrift/bransje, og det du forteller om risikoforhold/ønsker/behov/erfaringer. I kurset inngår et enkelt forslag til risiko- og sårbarhetsanalyse innen ulykker og skader, samt forslag til forebyggende tiltak for din bedrift. Tilgjengelig førstehjelpsutstyr, inkl eventuell hjertestarter, blir gjennomgått på din arbeidsplass i forbindelse med kurset, sånn at ansatte blir mest mulig bevisste på hva dere har av utstyr, hvor det er plassert og hvordan det brukes. 

Dere lærer alt det grunnleggende vedr; egensikkerhet, varsling, hjerte-/lungeredning (baby, barn og voksen), hjertestarter, livstruende skader/sykdommer, gjenstand i hals, blødninger, brannskade/vannskålding, sideleie. 

Kursets innhold vil avhenge av ønsket kurslengde og behov, men det kan inkludere; hodeskade, fallskade, bilulykke, brudd/forstuing, epilepsi, allergi, forgiftninger, pasientundersøkelse, rus, vold, nedkjøling, elektrisk støt etc.

Dere får bl.a. øve på baby-, barn- og voksendukker, og med øvingshjertestartere.

Priseksempel: 3-timers førstehjelpskurs kr 5090,-, ingen andre kostnader tilkommer, heller ikke reisekostnader. Rabatt gis ved bestilling av to kurs eller flere. Normalt ikke mer enn 20 deltakere pr kurs, men jeg er tilpasningsdyktig og har masse nytt øvingsutstyr.


Fleksible og rimelige førstehjelpskurs for kjøpesentre, kontorfellesskap etc hvor du betaler pr kursdeltaker

For å gjøre det mer fleksibelt for kjøpesentre, kontorfellesskap med flere/mange småbedrifter etc å få gjennomført førstehjelpskurs for sine leietakere/ansatte, så tilbyr jeg en løsning hvor det settes opp tidspunkt/dager for førstehjelpskurs, jeg sender deretter ut påmeldingslink til de forskjellige kursene som distribueres ut til aktuelle ansatte av bedriftene, og ansatte kan melde seg på direkte via linkene (eller bedriften/lederen kan melde på de ansatte som skal på kurs).

På denne måten er det enkelt for bedrifter å få gitt tilbud om førstehjelpskurs til ansatte, og enkelt for ansatte å finne dag/tid som passer best. Det kan da gjennomføres førstehjelpskurs med deltakere fra forskjellige bedrifter på samme kurs, på en veldig rimelig måte for bedrifter som ikke trenger å sende mange ansatte på kurs. Ikke minst så er det driftsmessig lettere når man kan sende ansatte på forskjellige kurs, fremfor å måtte samle alle ansatte utenfor normal arbeidstid/åpningstid.

Kurset krever normalt minst 10 deltakere for å bli gjennomført. Kurset holdes på egnet sted i kontorfellesskapet / kjøpesenteret. Jeg kan eventuelt være behjelpelig med å finne kurslokale.

Disse kursene blir også i stor grad spesialtilpasset bedrift / risikovurdering / bransje, men med noen begrensninger hvis det er bedrifter på samme kurs som er innenfor forskjellige bransjer. Det vil også kunne være litt begrensninger knyttet til det å vise/gjennomgå bedriftens eget førstehjelpsutstyr.

Dere lærer alt det grunnleggende vedr; egensikkerhet, varsling, hjerte-/lungeredning (baby, barn og voksen), hjertestarter, livstruende skader/sykdommer, gjenstand i hals, blødninger, brannskade/vannskålding, sideleie.

Kursets innhold vil avhenge av ønsket kurslengde og behov, men det kan også inkludere; hodeskade, fallskade, bilulykke, brudd/forstuing, epilepsi, allergi, forgiftninger, pasientundersøkelse, rus, vold, nedkjøling, elektrisk støt etc.

Dere får bl.a. øve på baby-, barn- og voksendukker, og med øvingshjertestartere.

Pris fra kr 430,- pr deltaker pr kurs for et 3-timers kurs.